ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREInteligentne sieci
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

MATERIAŁY PROBLEMOWE
05.03.2014r. 15:06

prof. dr hab. inż Jan Popczyk, Politechnika Śląska w Gliwicach
W artykule przedstawiono rolę mikrobiogazowni pracującej w trybie semi off grid w kontekście potrzeby modernizacji obszarów wiejskich, rozległych awarii sieciowych i antycypowanego w związku z dyrektywą 2010/75 deficytu mocy w KSE po 2014 r.
("Czysta Energia" - nr 2/2014)
21.02.2014r. 14:01

Praca laureata I miejsca V edycji Konkursu "Inteligentna gmina w inteligentnym rozwoju" w kategorii studenci
Autor: Łukasz Kordas
13.01.2014r. 13:50

Opracowanie zawiera m.in. analizę obecnego stanu sieci dystrybucyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na terenach wiejskich oraz potencjału rozwoju obszarów wiejskich pod kątem możliwości, jakie stwarza wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla poprawy sytuacji w zakresie zaopatrzenia w energię polskiej wsi. W raporcie wskazano także na szanse rozwojowe, jakie niesie za sobą wykorzystanie mikroinstalacji OZE w wiejskich gospodarstwach rolnych i domowych, ale również na konieczność dalszych prac legislacyjnych, które wzmocnią rozwój tzw. energetyki prosumenckiej.
Autor: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
26.11.2013r. 14:30

Od ponad dwóch lat w Polsce toczy się dyskusja na temat wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania zakładającego przede wszystkim powszechny montaż liczników inteligentnych u odbiorców końcowych. Pomimo tego ostatnia nowelizacja Prawa energetycznego, w zakresie inteligentnego opomiarowania przyjęła ostatecznie wręcz zdawkową postać.
Autor: Adam Frąckowiak, radca prawny w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
22.11.2013r. 14:49

W artykule omówiono obszar zastosowań i potencjał układów/urządzeń energoelektronicznych (UE) w aplikacjach Smart Grid. Przedstawione rozwiązania wskazują na zasadność szerszego stosowania UE oraz dalszych prac nad ich doskonaleniem i aplikacjami. Możliwość wykorzystania w tym celu potencjału krajowego ilustrują zrealizowane rozwiązania przemysłowe i prototypowe, dedykowane lub z możliwością adaptacji do elektroenergetyki.
Autor: prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki ("Automatyka - Elektryka - Zakłócenia" - nr 2/2013)
04.11.2013r. 13:05

mgr inż. Tomasz Lubicki, prezes zarządu Energa Innowacje
Ewolucja modelu biznesu przedsiębiorstw energetycznych wynikająca z rozwoju gospodarki niskoemisyjnej rozłożona będzie w czasie. W najbliższej perspektywie kilku lat konieczne będzie wdrożenia nowych technologii wytwarzania i zbudowanie mechanizmów wynagradzania za utrzymywanie jednostek wytwórczych pracujących na potrzebę bilansowania niedoborów energii elektrycznej produkowanej z OZE. Drugim obszarem ewolucji modelu biznesu przedsiębiorstw energetycznych jest integracja handlu detalicznego z odbiorcami końcowymi mającymi zdolność do produkcji energii elektrycznej i ciepła na własne potrzeby jak i również na potrzeby systemu elektroenergetycznego.
28.10.2013r. 15:23

W artykule przedstawiono podstawowe cechy sieci inteligentnych oraz te cechy które powodują, że tradycyjna sieć rozdzielcza może mieć charakter sieci inteligentnej. Szczegółowo przedstawiono dwie funkcje inteligentnych sieci rozdzielczych tj. wykrywanie zwarć, ich izolacja i przywracanie zasilania oraz funkcję regulacji napięcia wykorzystującą pomiary napięć w głębi sieci. Opisano również wymagania jakie powinna spełniać infrastruktura telekomunikacyjna, aby umożliwić realizacje funkcji sieci inteligentnych.
Autor: mgr inż. Adam Babś - Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ("Automatyka - Elektryka - Zakłócenia" - nr 2/2013)
01.10.2013r. 14:05

Rozwój inteligentnych sieci oznacza konieczność poniesienia znaczących nakładów w zakresie niezbędnej infrastruktury i nie jest dotychczas w pełni jasne, w jakim okresie oraz zakresie ponoszenie takich nakładów, w stosunku do możliwych korzyści oraz posiadanych środków, jest uzasadnione. Zdecydowanie każdy przypadek wdrożenia musi być poprzedzony dogłębną analizą opłacalności danego rozwiązania. Dlatego też tak ważne są projekty pilotażowe, które przy mniejszej skali zaangażowania środków mogą dać odpowiedź na najbardziej kluczowe pytania z punktu widzenia analizy kosztów, korzyści i ryzyk.
Autorzy: Włodzimierz Lewandowski - PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Bartłomiej Mroczek - PGE Dystrybucja SA
18.09.2013r. 13:06

Poniższy tekst jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy powolne postępy "usieciowienia" tej dziedziny techniki
są wynikiem trudności technologicznych, braku istotnych zalet czy też oporu inżynierów, z zasady będących świadomymi
użytkownikami, a nie tylko biernymi konsumentami najnowszych zdobyczy techniki.
Autor: mgr inż. Peter Stolz - Instrumentation Consulting ("Automatyka - Elektryka - Zakłócenia" - nr 2/2013)
16.09.2013r. 12:00

Celem tego artykułu jest ogólne przedstawienie aktualnego stanu rozważań prawnych, związanych z funkcjonowaniem i promowaniem technologii magazynowania energii w Unii Europejskiej, jak również zaprezentowanie rozwiązań przyjętych w państwach, które postawiły na rozwój tej technologii.
Autor: Przemysław Kałek – Kancelaria Chadbourne & Parke LLP ("Energia Elektryczna" - nr 8/2013)cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE