ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREInteligentne sieci
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE

Rekomendacje dla Polskiej Energetyki 4.0
18.10.2019r. 05:27

Bartłomiej Michałowski, ekspert ds. nowych technologii, członek zarządu Instytutu Sobieskiego (kwartalnik Instytutu Jagiellońskiego Polish Energy Brief - 3/2019)
Firma badawcza Gartner przewiduje, że do 2020 roku to w energetyce będzie najwięcej na świecie urządzeń podłączonych do Internetu, dzięki czemu nastąpi w niej bardzo duże wykorzystanie Internetu rzeczy (IoT). Równocześnie, zgodnie z wymogami UE, do 2020 roku w Polsce powinno być zainstalowanych ok. 12,8 mln tzw. inteligentnych liczników. Podwyżki cen energii i szybko rosnąca konsumpcja prądu związana z upowszechnianiem się samochodów elektrycznych, klimatyzacji i nowych urządzeń dodatkowo zdynamizuje zmiany w energetyce.
Minął przeszło rok od publikacji raportu Instytutu Sobieskiego "Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce. Jak wykorzystać rewolucję technologiczną Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji w rozwoju Polski". Wspólnie z dr Aleksandrą Przegalińską (prowadzi badania na temat AI na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie) i dr. Aleksandrem Poniewierskim (odpowiada za cały sektora IoT na świecie w międzynarodowej firmie doradczej EY) opisaliśmy znaczenie integracji rozwiązań Internetu rzeczy oraz sztucznej inteligencji dla 15 obszarów polskiej gospodarki. Podaliśmy przykłady polskich firm, które już zajmują się rozwiązaniami integrującymi IoT i AI. Zaproponowaliśmy również listę działań, które powinniśmy podjąć w Polsce, żeby wykorzystać możliwości biznesowe związane z nową rewolucją przemysłową. Energetyka jest potencjalnie wielką szansą dla polskich firm, bowiem w kolejnych latach będzie przechodzić wiele zmian związanych z rozwojem IoT, AI, cyfryzacji i z nowymi technologiami wytarzania energii elektrycznej.

Autorzy raportu wskazali, że Polska ma bardzo duży potencjał biznesowy wynikający z łączenia usług firm telekomunikacyjnych i energetycznych. Łączenie informacji o zużyciu energii elektrycznej z pomiarami z urządzeń IoT, wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji oraz takich technologii jak blockchain daje możliwość tworzenia nowych modeli biznesowych dla tzw. sieci inteligentnych (smart grid). Znając dokładną historię zużycia energii elektrycznej, warunków pogodowych z przeszłości oraz prognoz na przyszłość, możemy z bardzo dużą dokładnością przewidywać jej produkcję i zużycie w przyszłości, tzn. oferować usługę predykcji produkcji i zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo posiadanie wszystkich pomiarów w czasie rzeczywistym umożliwi prowadzenie polityki zarządzania nie tylko produkcją energii elektrycznej, ale również jej konsumpcją. Nowe inteligentne technologie mogą przyczynić się do tworzenia modeli biznesowych, które będą powodować większą efektywność całego rynku, a przez to ograniczać emisję CO2 oraz smog. Modele takie, razem z technologami je umożliwiającymi, mogłyby być w przyszłości produktem eksportowym. Unowocześnianie infrastruktury energetycznej połączone z wprowadzaniem IoT kosztować będzie w całkowitym rozliczeniu tyle samo, co bez wdrażania tych rozwiązań. Warunkiem jest plan wykorzystania generowanych przez infrastrukturę danych. Jeżeli polska sieć energetyczna będzie jedną z nowocześniejszych na świecie, to może stać się wzorcową inteligentną siecią dla innych krajów. Na świecie są miliony liczników do wymienienia i kilometry sieci energetycznych do doposażenia, co może być szansą dla polskich firm.

Bardzo ciekawym pomysłem jest także połączenie rozwiązań smart grid z koncepcją klastrów energetycznych i tzw. energetyki rozproszonej. Klaster, w pewnym uproszczeniu, to spółdzielnia energetyczna zrzeszająca producentów i odbiorców energii, którzy funkcjonują na danym obszarze geograficznym oraz chcą wymieniać się energią. Dzięki zamknięciu przepływu energii na określonym terytorium nie jest konieczne jej przesyłanie za pomocą infrastruktury dystrybucyjnej oraz przesyłowej na dużą odległość. W modelu tradycyjnym energia elektryczna wytwarzana jest w dużych elektrowniach i dostarczana do odbiorców końcowych, czasem nawet na kilkusetkilometrowe odległości, siecią energetyczną. W przypadku energetyki rozproszonej produkcja i konsumpcja energii odbywa się na tym samym terenie: jednej lub paru gmin. Jak zaznaczali autorzy raportu, klastry energii wykorzystują OZE, co może stanowić receptę na ubóstwo energetyczne niektórych regionów, ponieważ pozwala na zwiększenie dostaw energii w danym obszarze bez konieczności znacznych inwestycji w infrastrukturę dystrybucyjną. Zapewnienie energii w tych regionach jest konieczne dla nowych inwestycji przemysłowych i do równomiernego rozwoju elektromobilności w skali kraju. Rozwój energetyki rozproszonej i mikrosieci energetycznych (microgrid) sprawi też, że większa część środków finansowych zostanie na miejscu, a dodatkowo umożliwi powstawanie tam lepiej płatnych i związanych z nowymi technologami miejsc pracy.

Podstawowym elementem umożliwiającym funkcjonowanie inteligentnej energetyki są szczegółowe pomiary przepływu energii oraz predykcja wytwarzania i odbioru energii w każdym jego punkcie. System teleinformatyczny gromadzi pomiary przepływów energii z urządzeń pomiarowych oraz czujników podłączonych do Internetu i na podstawie wysokorozdzielczych modeli prognozy pogody oraz historii pomiarów przewiduje pobór i wytwarzanie energii w kolejnych jednostkach czasu. Na podstawie tej wiedzy system podejmuje, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, działania zmierzające do zbilansowania danego klastra energii (zakup / sprzedaż / magazynowanie / wytwarzanie energii). Dzięki temu możliwe jest podejmowanie decyzji dotyczących handlu energią na giełdzie, ładowania magazynów energii lub uruchamiania niskoemisyjnej produkcji. Takie rozwiązania tworzone są obecnie. Jeśli w Polsce nie będziemy prekursorami wykorzystywania tego rodzaju systemów, powstaną one w innych krajach. W konsekwencji polskie klastry i spółdzielnie elektryczne będą za parę lat kupować potrzebne rozwiązania i know-how za granicą.

Główna rekomendacja autorów raportu dotycząca polskiego rynku energii cały czas pozostaje aktualna. Zalecali oni powstanie dedykowanego zespołu, podlegającego bezpośrednio premierowi, składającego się z ekspertów pracujących na zlecenie: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem byłoby zdefiniowanie nowego modelu biznesowego opłat za energię elektryczną, uruchomienie pilotażu smart grid w jednym z polskich województw i - w przypadku sukcesu - wdrożenie tego rozwiązania w całym kraju. Nowy model powinien premiować proekologiczne zachowania konsumentów, np. wykorzystanie energooszczędnych urządzeń czy korzystanie z prądu w godzinach mniejszego obciążenia sieci elektrycznej. Zarządy polskich koncernów energetycznych również powinny być nagradzane za energooszczędność swoich klientów. Kolejnym krokiem powinien być eksport wypracowanego modelu wraz z rozwiązaniami technicznymi. To działanie jest potrzebne nie tylko po to, by lepiej wykorzystywać obecnie wytwarzaną energię elektryczną, ale by zapewnić ją również na potrzeby planowanego rozwoju sektora pojazdów elektrycznych. Trzeba także zaznaczyć, że takie firmy jak PGE, TAURON, Energa czy Enea powinny zlecać w dużo większym stopniu niż dotychczas opracowanie rozwiązań smart grid do firm zewnętrznych. Realizowanie projektów przez zespoły wewnętrzne nie powoduje powstawania nowych produktów, które następnie można komercjalizować u innych klientów. Projekty wewnętrzne powstają, żeby rozwiązać określone problemy konkretnej firmy, a nie rozwijać biznes przez rozstrzyganie problemów klientów. Nikt nie jest też zainteresowany szukaniem nowych zastosowań czy eksportem, bowiem wewnętrzne zespoły mają zupełnie inne cele.

Polska energetyka jest w klinczu i bez radykalnych zmian systemowych przekształci się dopiero wtedy, gdy zmieni się energetyka w Niemczech i we Francji. To znaczy, że jeśli nie będziemy liderami tych przeobrażeń, na transformacji znowu skorzystają firmy spoza Polski. Rozwiązania dla nowoczesnej energetyki (Energetyki 4.0) powstają właśnie teraz. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli prekursorami w tworzeniu i wdrażaniu w energetyce rozwiązań microgrid (mikrosieci w energetyce rozproszonej), blockchain i artificial intelligence (sztuczna inteligencja). Albo będą je tworzyć firmy polskie, albo za parę lat będziemy je kupować za granicą.

Technologie informatyczne mogą również przyczynić się do ograniczania smogu poprzez inteligentne zarządzanie podażą i popytem na energię elektryczną i cieplną w czasie rzeczywistym. Wykorzystanie modułów sztucznej inteligencji do sterowania produkcją energii z OZE, predykcją pogody czy monitoringiem skażenia powietrza może pomóc w walce ze smogiem we wszystkich polskich miastach. Część z dużych środków inwestycyjnych przeznaczanych obecnie na rządowe programy walki z zanieczyszczeniami powietrza powinna trafić do firm dostarczających rozwiązania IoT i AI, aby mogły one spożytkować je do identyfikowania źródła smogu w czasie rzeczywistym oraz efektywniejszego wykorzystywania energii cieplnej i elektrycznej.

Reasumując, polska energetyka może stać się kołem zamachowym rozwoju rodzimych firm i innowacji "made in Poland". Żeby tak się stało, należy podjąć szereg działań, które przedstawione są poniżej.

REKOMENDACJE DLA POLSKIEJ ENERGETYKI 4.0

Stworzyć zespół podlegający bezpośrednio premierowi, którego celem byłoby zdefiniowanie nowego modelu biznesowego opłat za energię elektryczną z wykorzystaniem najnowszych technologii IoT, AI i blockchain oraz wprowadzenie dynamicznych taryf i mechanizmów zarządzania popytem.

Uruchomić pilotażowe wdrożenia nowych rozwiązań i modeli biznesowych na terenie działania każdej grupy energetycznej (Enea, Energa, PGE i TAURON).

Wprowadzić dla klastrów energii specjalne taryfy energetyczne, które poprzez zmniejszenie opłat dystrybucyjnych sprawią, że rozwój energetyki rozproszonej stanie się opłacalny.

Zmienić sposób wynagradzania zarządów spółek energetycznych. Ich premie powinny być uzależnione od stopnia wdrażania nowych technologii służących energooszczędności klientów końcowych.

KOMENTARZE ( 3 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: mirosławek 18.10.2019r. 08:12
Założenia wspaniałe. Jest tylko ale... Z założenia do pracy takiego systemu musi? być wykorzystywany publiczny... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowedź: 18-10-2019r. 10:17 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: xyz 18.10.2019r. 10:21
w Polsce jest ok. 15 milionów odbiorców energii. Zgodnie z procedowaną (?) nowelizacją ustawy prawo energetyczne, 80%... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 3 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE